artykuł nr 1

Uchwała nr 96/XVI/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Załączniki:
RG-96-XVI-2019371 KB