artykuł nr 1

Uchwała nr 95/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
RG-95-XVI-2019MB