artykuł nr 1

Uchwała nr 94/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie uchylenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
RG-94-XVI-2019286 KB