artykuł nr 1

Uchwała nr 86/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Załączniki:
RG-86-XVI-2019MB