artykuł nr 1

Uchwała Nr 41/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r

Załączniki:
RG-41-V-20192.020 MB
Wyniki 41-V-2019484.277 KB