artykuł nr 1

Uchwała Nr 37/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
RG-37-V-2019487.381 KB
Wyniki 37-V-2019481.234 KB