artykuł nr 1

Uchwała Nr 36/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019r

Załączniki:
RG-36-V-20191.182 MB
Wyniki 36-V-2019481.397 KB