artykuł nr 1

Uchwała Nr 35/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Załączniki:
RG-35-V-2019891.213 KB
Wyniki 35-V-2019481.779 KB