artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.10.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna”

Załączniki:
zwg0050.10.2019312.454 KB