artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.14.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18.01.2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.14.2019249.759 KB
zal do zwg0050.14.201912.946 MB