artykuł nr 1

Uchwała Nr 47/XL/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok