artykuł nr 1

Uchwała Nr 99/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania Stypendium i Nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny".