artykuł nr 1

Uchwała Nr 87/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
zal do RG-87-XXX-2016246 KB
RG-87-XXX-201669 KB