artykuł nr 1

Kierunki zagospodarowania przestrzennego