artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR DCZ-572-4/2019

Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Załączniki:
Postanowienie547 KB