artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień 11 stycznia 2022 roku rozpocznie się o godz. 17.00

Porządek posiedzenia pozostaje bez zmian.