artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

W DNIU 20 WRZEŚNIA 2021 ROKU (poniedziałek) O GODZ. 17:00, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE

ul. KIELECKA 33, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE

SOŁECKIE SOŁECTWA KONIN.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022.

 

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!