artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym