artykuł nr 1

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 22 WRZEŚNIA 2020 ROKU (WTOREK), O GODZ. 16:00, W GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W RĘDZINACH, UL. DZIAŁKOWICZÓW 20A ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY OSIEDLE TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!