artykuł nr 1

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 17 WRZEŚNIA 2020 ROKU (CZWARTEK), O GODZ. 16:00, W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOŚCIELCU, UL. WOLNOŚCI 93 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA KOŚCIELEC TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!