artykuł nr 1

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę na dzień 16 września 2020 roku (tj. środa) na godz. 16,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 A

Porządek posiedzenia:

- Omówienie skargi Nr 1510.1.2020 na Wójta Gminy Rędziny.

- Sprawy różne.