artykuł nr 1

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 19 marca 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 17,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów .

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie wniosku radnej w sprawie budowy oświetlenia na ul. Parkowej w Koninie.

Zaopiniowanie wniosku radnego w sprawie montażu pięciu dodatkowych latarni ulicznych przy ul. Wesołej w Rędzinach.

Zaopiniowanie pisma radnej w sprawie utwardzenia terenu i parkingu miedzy ulicami Dworcową i Pocztową w Rudnikach.

Zaopiniowanie pisma mieszkańców ul. Wiznera w sprawie utwardzenia ulicy Wiznera.

Omówienie stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Kłomnicach za rok 2018.

Omówieni apelu Rady Miasta Rybnika w sprawie wystąpienia do Rządu RP o podjęcie działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Sprawy bieżące.