artykuł nr 1

Ogłoszenie

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Załączniki:
Ogłoszenie571.433 KB