artykuł nr 1

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień  07 listopada  2019 r. (tj. czwartek) o godz.14.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1. Analiza wykonania budżetu gminy i zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

2. Analiza z wykonania środków finansowych w zakresie kultury sportu.

3. Zapoznanie się z założeniami do projektu budżetu gminy na 2020 rok.

4. Sprawy różne.