artykuł nr 1

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.) z w o ł u j ę  na dzień 07 października  2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 15,30 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2019 rok.

2. Sprawy różne.