artykuł nr 1

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

  Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506) z w o ł u j ę  na dzień  8 października 2019 r. (tj.  wtorek) na godz. 15.00  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

  1. Informacja na temat aktywizacji osób bezrobotnych, wykluczonych, analiza zasadności zatrudnienia na pracach interwencyjnych i społecznie użytecznych.
  2. NZOZ – informacja na temat stanu zdrowia mieszkańców, stosowanej profilaktyki w Gminie Rędziny.
  3. Przegląd obiektów sportowych. Komisja wyjazdowa.

  4.  Sprawy różne.