artykuł nr 1

Ogłoszenie

Prosi się mieszkańców sołectwa Rędziny Okupniki, będących podatnikami podatków samorządowych, o złożenie w Urzędzie Gminy Rędziny „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego” w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Rędziny Okupniki. Powyższe niezbędne jest w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych.

Informacje podatkowe należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87 w Rędzinach, sala konferencyjna, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 730 - 1530, we wtorki w godzinach 730 - 1630, w piątki w godzinach 730 - 1430.

Prosi się o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

Wójt Gminy Rędziny

mgr inż. Paweł Militowski