artykuł nr 1

Ogłoszenie

12 grudnia 2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej,
w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.