artykuł nr 11

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY ogłasza :
PRZETARG  NIEOGRANICZONY
na wykonanie następujących robót budowlanych  :
„Budowa  kablowej linii oświetlenia  ulicznego wzdłuż ulicy Ołowianka w Rędzinach”

artykuł nr 12

Ogłoszenie

KONKURS OFERT na wykonanie następującej usługi :
Świadczenie usługi prowadzenia szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul.
Szkolnej 7 w Rędzinach w ramach projektu „Edukacja jutra w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny.”

artykuł nr 13

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 14

Ogłoszenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie następującej roboty budowlanej :

WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH
SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU URZĘDU GMINY RĘDZINY

artykuł nr 15

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY  ogłasza :
KONKURS OFERT na wykonanie następujących prac:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY