artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gminnego Zakładu Komunikacji w Rędzinach:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

artykuł nr 7

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie następującej usługi:

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rędziny w 2021 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku 410 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 8

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza konkurs ofert na stanowisko psychologa w Punkcie Konsultacyjnym

Załączniki:
Ogłoszenie 373 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie

KONKURS OFERT na wykonanie następującej usługi :

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY

artykuł nr 10

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przeznaczonej pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załączniki:
Informacja 199 KB