artykuł nr 21

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne
stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Załączniki:
Wyniki konkursu 266 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 22

Ogłoszenie

Urząd Gminy: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul.

Stalowa i ul. Leśna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

zal 11.zip - pobierz

artykuł nr 23

zarządzenie nr 0050.7.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2019 roku w zakresie :

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

artykuł nr 24

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

SEKRETARZ GMINY RĘDZINY

Załączniki:
Ogłoszenie o wynikach 265 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 25

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektora ds. ochrony środowiska

Załączniki:
Informacja o wynikach 246 KB
Ogłoszenie MB