artykuł nr 16

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 554283-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.

Budowa oświetlenia ulicznego w Rędzinach

zal 11 A projekt.pdf  - pobierz

zal 11 B.zip - pobierz

artykuł nr 17

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkolno — Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach ul. Szkolna 7, 42 — 242 Rędziny dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rędziny

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 18

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 19

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

artykuł nr 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Urząd Gminy: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul.
Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na
potrzeby Centrum Usług Społecznościowych ” - wg formuły : zaprojektuj i zbuduj