artykuł nr 26

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Urząd Gminy: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ ORAZ C.O. SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELCU ul. Wolności 93
 

artykuł nr 27

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Urząd Gminy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach
projektu pn. „Kompetencje przyszłości - rozwój szkól w gminie Rędziny” - 2 części.

artykuł nr 28

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Urząd Gminy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach
projektu pn. „Kompetencje przyszłości - rozwój szkól w gminie Rędziny” - 2 części.

artykuł nr 29

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Urząd Gminy: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny.

Załącznik nr 7 - pobierz

Załącznik nr 7.9 - (Technologia) - pobierz

Załącznik nr 7.10 - projekty wykonawcze - pobierz

artykuł nr 30

zarządzenie nr 0050.20.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 lutego 2018 roku.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny".

Załączniki:
zwg0050.20.2018 340 KB