artykuł nr 21

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Załączniki:
Informacja o wyborze 153 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 22

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Załączniki:
Informacja o wyborze 290 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 23

zarządzenie nr 0050.55.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.55.2018 548 KB
artykuł nr 24

zarządzenie nr 0050.49.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 kwietnia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku w zakresie:
A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.
B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
zal do zwg0050.49.2018 451 KB
zwg0050.49.2018 752 KB
artykuł nr 25

zarządzenie nr 0050.44.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zal do zwg0050.44.2018 MB
zwg0050.44.2018 337 KB