artykuł nr 36

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent - pełny etat

artykuł nr 37

Ogłoszenie

Rędziny: ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 0050.13.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 stycznia 2017 roku.
w sprawie zmiana zarządzenia nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny"

Załączniki:
zwg0050.13.2017 794 KB
artykuł nr 39

Zarządzenie nr 0050.11.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 stycznia 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny"

artykuł nr 40

Ogłoszenie

Budowa chodznika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej w Koninie ul. Wapienna.