artykuł nr 16

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej:

ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i.K W RĘDZINACH W SEZONIE 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

artykuł nr 17

Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO - 1 etat

artykuł nr 18

Ogłoszenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie następujących prac budowlanych

REMONT CHODNIKA W RĘDZINACH UL. NOWA

artykuł nr 19

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej:

ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i.K W RĘDZINACH W SEZONIE 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

artykuł nr 20

Ogłoszenie

Roboty budowlane:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku: Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki

załącznik 7a - pobierz

załącznik 7b - pobierz

załącznik 13 - pobierz