artykuł nr 6

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Urząd Gminy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć oraz
wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej w ramach projektu pn.
„Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w gminie Rędziny” - 3 części.

artykuł nr 7

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Kościelec

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze 357 KB
załącznik 4 247 KB
załącznik 3 294 KB
załącznik 2 568 KB
załącznik 1 726 KB
Specyfikacja 456 KB
Ogłoszenie 403 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. księgowości - pełny etat

artykuł nr 9

Ogłoszenie

Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. rozliczeń

artykuł nr 10

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Cmentarna w Rędzinach