artykuł nr 1

Sprawozdanie II kwartał 2019

Załączniki:
sprawozdanie 2.385 MB
artykuł nr 2

Sprawozdanie I kwartał 2019

Załączniki:
Sprawozdanie 12.488 MB