artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/4/2019

z dnia 14 stycznia 2019 roku
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Rędziny

Załączniki:
4200 VII 4 Rędziny deficyt 2019 209 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/3/2019

z dnia 14 stycznia 2019 roku
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rędziny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
4200 VII 3 Rędziny_dlug_2019 195 KB
Dostępne kategorie:
2019