artykuł nr 1

Sprawozdanie IV kwartał 2018

Załączniki:
Sprawozdania 14 MB
artykuł nr 2

Sprawozdanie III kwartał 2018

Załączniki:
sprawozdania MB
artykuł nr 3

Sprawozdanie II kwartał 2018

Załączniki:
Sprawozdania MB
artykuł nr 4

Sprawozdanie I kwartał 2018

Załączniki:
Sprawozdanie MB