artykuł nr 1

Sprawozdanie IV kwartał 2016

Załączniki:
Sprawozdanie 1.787 MB
artykuł nr 2

Sprawozdanie III kwartał 2016

Załączniki:
Sprawozdanie 1.717 MB
artykuł nr 3

Sprawozdanie II kwartał 2016

Załączniki:
Sprawozdanie 1.736 MB
artykuł nr 4

Sprawozdanie I kwartał 2016

Załączniki:
Sprawozdanie 11.281 MB