artykuł nr 1

Informacja

Dotyczy: przesunięcie terminu składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Załączniki:
Informacja 311.163 KB
artykuł nr 2

Odpowiedzi na pytania

Załączniki:
Odpowiedzi 850.213 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o konkursie ofert

Załączniki:
Ogłoszenie 410.862 KB
artykuł nr 4

Pakiet informacyjny

Załączniki:
Pakiet informacyjny 359.496 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 24/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
RG-24-LII-2018 1.072 MB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 22/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok

artykuł nr 7

Uchwała Nr 25/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031

Załączniki:
RG-25-LII-2018 261.434 KB
zal1 do RG-25-LII-2018 5.148 MB
zal2 do RG-25-LII-2018 663.439 KB
zal3 do RG-25-LII-2018 678.505 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 97/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2018 rok

Załączniki:
RG-97-XLVIII-2017 1.182 MB
załączniki do RG-97-XLVIII-2017 1.995 MB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 98/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2018-2032

Załączniki:
RG-98-XLVIII-2017 443.646 KB
załączniki do RG-98-XLVIII-2017 7.209 MB
artykuł nr 10

zarządzenie nr 0050.40.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2016 rok

Załączniki:
zwg0050.40.2017 250.155 KB
zał do zwg0050.40.2017 9.063 MB
artykuł nr 11

zarządzenie nr 0050.31.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 marca 2018 roku.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżecie Gminy Rędziny za 2017 rok

artykuł nr 12

Uchwała Nr 4200/VI/69/2017

z dnia 24 kwiatnia 2017 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Załączniki:
Uchwała 907.915 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 4200/VI/60/2018

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
Uchwała 862.306 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 4200/VI/135/2017

z dnia 30 listopada 2017 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Rędziny

Załączniki:
Uchwała 715.311 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 4200/VI/138/2017

z dnia 30 listopada 2017 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
Uchwała 807.594 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr 4200/VI/132/2017

z dnia 30 listopada 2017 roku
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
Uchwała 781.412 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 4200/VI/11/2018

z dnia 15 stycznia 2018 roku
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rędziny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
Uchwała 720.154 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr 4200/VI/12/2018

z dnia 15 stycznia 2018 roku
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 9.112.747,08 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Rędziny.

Załączniki:
Uchwała 834.979 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr 4200/VI/110/2018

z dnia 29 maja 2018 roku
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę Rędziny obligacji na łączną kwotę 6.400.000,00 zł.

Załączniki:
Uchwała 1.537 MB
artykuł nr 20

Stan zadłużenia na dzień 31 marca 2018r.

Załączniki:
Informacja 30.674 KB
Dostępne kategorie:
2018