artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.70.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021

Załączniki:
zwg 0050.70.2022 MB
artykuł nr 2

zarządzenie nr 0050.69.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.65.2022 z dnia 17 maja 2022

Załączniki:
zwg 0050.69.2022 367 KB
artykuł nr 3

zarządzenie nr 0050.65.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.65.2022 428 KB
artykuł nr 4

zarządzenie nr 0050.64.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.64.2022 457 KB
artykuł nr 5

zarządzenie nr 0050.63.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10.05.2022 r.

w sprawie: zwołania w sołectwie Kościelec zebrania wiejskiego mającego na celu wybór Sołtysa, przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg 0050.63.2022 39 KB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022