artykuł nr 6

Uchwała nr 92/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działania Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (1510.8.2019)

Załączniki:
RG-92-XVI-2019 MB
artykuł nr 7

Uchwała nr 91/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działania Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (1510.6.2019)

Załączniki:
RG-91-XVI-2019 MB
artykuł nr 8

Uchwała nr 90/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 lipca 2019 r. na działania Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (1510.3.2019)

Załączniki:
RG-90-XVI-2019 MB
artykuł nr 9

Uchwała nr 89/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego

Załączniki:
RG-89-XVI-2019 669 KB
artykuł nr 10

Uchwała nr 88/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032

Załączniki:
RG-88-XVI-2019 11 MB