artykuł nr 1

Uchwała nr 67/XI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
RG-67-XI-2019 1.764 MB
Wyniki 482.561 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 66/XI/2019

Rady Gminy w Rędzinach z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032

Załączniki:
RG-66-XI-2019 11.657 MB
Wyniki 482.288 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 65/XI/2019

Rędziny z dnia 18 czerwca 2019roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019rok

Załączniki:
RG-65-XI-2019 5.347 MB
Wyniki 481.740 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 64/XI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 czerwca 2019roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019rok

Załączniki:
RG-64-XI-2019 377.103 KB
Wyniki 482.378 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr 63/XI/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rędziny w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Załączniki:
RG-63-XI-2019 349.775 KB
Wyniki 483.005 KB
artykuł nr 6

Uchwała nr 62/XI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Załączniki:
RG-62-XI-2019 316.404 KB
Wyniki 483.705 KB
artykuł nr 7

Uchwała nr 61/XI/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Rędziny za 2018 rok

Załączniki:
RG-61-XI-2019 320.203 KB
Wyniki 157.207 KB
artykuł nr 8

Uchwała nr 60/XI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2018r.

Załączniki:
RG-60-XI-2019 263.737 KB
Wyniki 483.058 KB
artykuł nr 9

Uchwała nr 59/XI/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rędziny wotum zaufania

Załączniki:
RG-59-XI-2019 239.043 KB
Wyniki 483.604 KB