artykuł nr 1

Uchwała Nr 43/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie odwołania skarbnika Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-43-V-2019 245.002 KB
Wyniki 43-V-2019 480.818 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 42/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018r., o zasadach udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą 44/LIV/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 czerwca

Załączniki:
RG-42-V-2019 358.802 KB
Wyniki 42-V-2019 484.600 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 41/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r

Załączniki:
RG-41-V-2019 2.020 MB
Wyniki 41-V-2019 484.277 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 40/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Załączniki:
RG-40-V-2019 18.007 MB
Wyniki 40-V-2019 482.723 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 39/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2032

Załączniki:
RG-39-V-2019 6.795 MB
Wyniki 39-V-2019 483.138 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 38/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019r

Załączniki:
RG-38-V-2019 11.729 MB
Wyniki 38-V-2019 481.586 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 37/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
RG-37-V-2019 487.381 KB
Wyniki 37-V-2019 481.234 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 36/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019r

Załączniki:
RG-36-V-2019 1.182 MB
Wyniki 36-V-2019 481.397 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 35/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Załączniki:
RG-35-V-2019 891.213 KB
Wyniki 35-V-2019 481.779 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 34/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Załączniki:
RG-34-V-2019 744.273 KB
Wyniki 34-V-2019 482.056 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 33/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2019 rok

Załączniki:
RG-33-V-2019 928.530 KB
Wyniki 33-V-2019 482.241 KB