artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.71.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 1 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za 2018 rok.

Załączniki:
zwg 0050.71.2019 174.759 KB
artykuł nr 2

zarządzenie nr 0050.70.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, położonych w Rędzinach przy ul.: Broniewskiego 5, Broniewskiego 6, Mickiewicza 4 oraz w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 21.

Załączniki:
zwg 0050.70.2019 1.171 MB
artykuł nr 3

zarządzenie nr 0050.68.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.68.2019 124.110 KB
zal do zwg 0050.68.2019 1.369 MB
artykuł nr 4

zarządzenie nr 0050.67.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 maja 2019r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Załączniki:
zwg 0050.67.2019 911.043 KB
artykuł nr 5

zarządzenie nr 0050.66.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.63.2019 z dnia 06 maja 2019

Załączniki:
zwg 0050.66.2019 273.350 KB
artykuł nr 6

zarządzenie nr 0050.65.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.05.2019

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosku o udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach, ul. Szkolna 11, 42-240 Rudniki NIP 949 196 03 68 na realizację zadania statutowego na terenie Gminy Rędziny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Załączniki:
zwg 0050.65.2019 357.907 KB
artykuł nr 7

zarządzenie nr 0050.64.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 06.05.2019 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Załączniki:
zwg 0050.64.2019 387.620 KB
zal1 do zwg 0050.64.2019 397.917 KB
zal2 do zwg 0050.64.2019 391.189 KB
artykuł nr 8

zarządzenie nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 06.05.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.63.2019 408.574 KB
artykuł nr 9

zarządzenie nr 0050.62.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania komisji ds. wyceny gruntów i obiektów budowlanych stanowiących mienie gminne na potrzeby ewidencji księgowej

Załączniki:
zwg 0050.62.2019 1.208 MB
artykuł nr 10

zarządzenie nr 0050.61.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 kwietnia 2019r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Rędziny położonych w Kościelcu przy ul. Wolności 90.

Załączniki:
zwg 0050.61.2019 522.839 KB
artykuł nr 11

zarządzenie nr 0050.60.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.60.2019 440.909 KB
artykuł nr 12

zarządzenie nr 0050.55.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.55.2019 328.457 KB
artykuł nr 13

zarządzenie nr 0050.54.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.54.2019 1.191 MB
artykuł nr 14

zarządzenie nr 0050.53.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.53.2019 276.946 KB
artykuł nr 15

zarządzenie nr 0050.52.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia pracowników

Załączniki:
zwg 0050.52.2019 779.325 KB
artykuł nr 16

zarządzenie nr 0050.51.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Załączniki:
zwg 0050.51.2019 2.648 MB
artykuł nr 17

zarządzenie nr 0050.50.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na :

A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.

B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu

Załączniki:
zwg 0050.50.2019 516.588 KB
artykuł nr 18

zarządzenie nr 0050.49.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2018 rok

Załączniki:
zwg 0050.49.2019 292.056 KB
artykuł nr 19

zarządzenie nr 0050.48.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.41.2019 z dnia 19 marca 2019 r.

Załączniki:
zwg 0050.48.2019 225.204 KB
artykuł nr 20

zarządzenie nr 0050.47.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.47.2019 1.466 MB
artykuł nr 21

zarządzenie nr 0050.46.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.46.2019 737.546 KB
artykuł nr 22

zarządzenie nr 0050.44.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
zwg 0050.44.2019 1.009 MB
artykuł nr 23

zarządzenie nr 0050.43.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na:

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Załączniki:
zwg 0050.43.2019 439.951 KB
artykuł nr 24

zarządzenie nr 0050.42.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Rędziny do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy

Załączniki:
0050.42.2019 470.047 KB
artykuł nr 25

zarządzenie nr 0050.41.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Rędziny do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań

Załączniki:
0050.41.2019 529.383 KB
artykuł nr 26

zarządzenie nr 0050.40.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
0050.40.2019 509.316 KB
artykuł nr 27

zarządzenie nr 0050.38.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok

Załączniki:
zwg 0050.38.2019 3.773 MB
artykuł nr 28

zarządzenie nr 0050.37.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
0050.37.2019 1.442 MB
artykuł nr 29

zarządzenie nr 0050.36.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku w zakresie:
A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.
B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
0050.36.2019 1.445 MB
artykuł nr 30

zarządzenie nr 0050.34.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
0050.34.2019 135.717 KB
zal do 0050.34.2019 957.469 KB
artykuł nr 31

zarządzenie nr 0050.33.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019r.

Załączniki:
0050.33.2019 234.249 KB
artykuł nr 32

zarządzenie nr 0050.32.2019

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 22.02.2019r.

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.88.2014 Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 października 2014r. zmienionego Zarządzeniem: Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 maja 2018r. oraz Nr 0050.99.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „ PSZOK” na terenie Gminy Rędziny.

Załączniki:
zwg0050.32.2019 446.198 KB
artykuł nr 33

zarządzenie nr 0050.31.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w Gminie Rędziny w 2019 roku w zakresie :
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Załączniki:
zwg0050.31.2019 6.764 MB
artykuł nr 34

zarządzenie nr 0050.30.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.30.2019 346.846 KB
artykuł nr 35

zarządzenie nr 0050.29.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019r.

Załączniki:
0050.29.2019 228.701 KB
artykuł nr 36

zarządzenie nr 0050.28.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019r.

Załączniki:
0050.28.2019 239.722 KB
artykuł nr 37

zarządzenie nr 0050.26.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 lutego 2019 roku

w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rędziny w 2019 r.

Załączniki:
0050.26.2019 465.225 KB
artykuł nr 38

zarządzenie nr 0050.25.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Rędziny do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Rędziny oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności.

Załączniki:
0050.25.2019 1.106 MB
artykuł nr 39

zarządzenie nr 0050.24.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.24.2019 228.906 KB
artykuł nr 40

zarządzenie nr 0050.23.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
zwg0050.23.2019 531.869 KB
artykuł nr 41

zarządzenie nr 0050.22.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 04.02.2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Osiedle, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Załączniki:
zwg0050.22.2019 321.563 KB
artykuł nr 42

zarządzenie nr 0050.20.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 4.02.2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za najem pomieszczeń oddanych w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek oświatowych

Załączniki:
zwg0050.20.2019 658.247 KB
artykuł nr 43

zarządzenie nr 0050.19.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku w zakresie:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
zwg0050.19.2019 736.515 KB
artykuł nr 44

zarządzenie nr 0050.18.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019r.

Załączniki:
zwg0050.18.2019 243.633 KB
zal do zwg0050.18.2019 831.433 KB
artykuł nr 45

zarządzenie nr 0050.17.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Marianka Rędzińska, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg0050.17.2019 230.147 KB
artykuł nr 46

zarządzenie nr 0050.16.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny – Osiedle, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg0050.16.2019 226.757 KB
artykuł nr 47

zarządzenie nr 0050.15.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Kościelec, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg0050.15.2019 225.716 KB
artykuł nr 48

zarządzenie nr 0050.14.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18.01.2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.14.2019 249.759 KB
zal do zwg0050.14.2019 12.946 MB
artykuł nr 49

zarządzenie nr 0050.13.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17.01.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019r.

Załączniki:
zwg0050.13.2019 233.646 KB
artykuł nr 50

zarządzenie nr 0050.12.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Załączniki:
zwg0050.12.2019 354.976 KB
artykuł nr 51

zarządzenie nr 0050.11.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki:
zwg0050.11.2019 354.002 KB
artykuł nr 52

zarządzenie nr 0050.10.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna”

Załączniki:
zwg0050.10.2019 312.454 KB
artykuł nr 53

zarządzenie nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15.01.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019r.

Załączniki:
zwg0050.9.2019 229.421 KB
artykuł nr 54

zarządzenie nr 0050.62.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania komisji ds. wyceny gruntów i obiektów budowlanych stanowiących mienie gminne na potrzeby ewidencji księgowej

artykuł nr 55

zarządzenie nr 0050.7.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2019 roku w zakresie :

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
zwg0050.7.2019 319.372 KB
zal do zwg0050.7.2019 6.751 MB
artykuł nr 56

zarządzenie nr 0050.6.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Konin, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg0050.6.2019 331.296 KB
artykuł nr 57

zarządzenie nr 0050.5.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny-Wyrazów, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Załączniki:
zwg0050.5.2019 339.622 KB
artykuł nr 58

zarządzenie nr 0050.4.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rudniki, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg0050.4.2019 331.550 KB
artykuł nr 59

zarządzenie nr 0050.3.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny-Kolonia, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Załączniki:
zwg0050.3.2019 338.408 KB
artykuł nr 60

zarządzenie nr 0050.2.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032

Załączniki:
zwg0050.2.2019 239.560 KB
zal do zwg0050.2.2019 6.677 MB
artykuł nr 61

zarządzenie nr 0050.1.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 03.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Okupniki,mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg0050.1.2019 339.403 KB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019