artykuł nr 1

Uchwała Nr 32/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-32-IV-2018 265.593 KB
Uzasadnienie 791.941 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 31/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2019 rok

Załączniki:
RG-31-IV-2018 338.055 KB
zal1 do RG-31-IV-2018 720.523 KB
zal2 do RG-31-IV-2018 440.848 KB
zal3 do RG-31-IV-2018 659.348 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 30/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
RG-30-IV-2018 1,002.534 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 29/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
RG-29-IV-2018 468.795 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 28/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
RG-28-IV-2018 442.026 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 27/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu osłonowego w Gminie Rędziny Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
RG-27-IV-2018 309.786 KB
zal do RG-27-IV-2018 5.427 MB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 26/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie Przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2019-2021

Załączniki:
RG-26-IV-2018 305.017 KB
zal do RG-26-IV-2018 12.672 MB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 25/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2019-2021

Załączniki:
RG-25-IV-2018 294.352 KB
zal do RG-25-IV-2018 7.362 MB