artykuł nr 1

Uchwała Nr 24/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Załączniki:
RG-24-III-2018 280.441 KB
zal do RG-24-III-2018 269.989 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 23/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Rędzinach

Załączniki:
RG-23-III-2018 295.231 KB
zal do RG-23-III-2018 395.620 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 22/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-22-III-2018 281.605 KB
zal do RG-22-III-2018 381.124 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 21/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r

Załączniki:
RG-21-III-2018 325.091 KB
zal1 do RG-21-III-2018 1.423 MB
zal2 do RG-21-III-2018 850.307 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 20/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr 100/XLVIII/2018 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „ Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000m3 w miejscowości Karolina nr 27 Gmina Rędziny”

Załączniki:
RG-20-III-2018 354.523 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 19/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2019

Załączniki:
RG-19-III-2018 312.301 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 18/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na rok 2019

Załączniki:
RG-18-III-2018 344.707 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 17/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2019-2032

Załączniki:
RG-17-III-2018 457.535 KB
zal do RG-17-III-2018 7.612 MB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 16/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: budżetu Gminy Rędziny na 2019 rok

Załączniki:
RG-16-III-2018 1.130 MB
zal do RG-16-III-2018 3.149 MB