artykuł nr 1

Uchwała Nr 15/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 10/II/2018 z dnia 30.11.2018 roku w sprawie ustalenia diety
dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz ustalenia diet radnym gminy Rędziny

Załączniki:
RG-15-II-2018 293.840 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 14/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Załączniki:
RG-14-II-2018 4.513 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 13/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032

Załączniki:
RG-13-II-2018 8.395 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 12/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku w
sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
RG-12-II-2018 987.886 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 11/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 3O listopada 2018 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018rok

Załączniki:
RG-11-II-2018 5.553 MB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 10/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz ustalenia diet radnym gminy
Rędziny

Załączniki:
RG-10-II-2018 583.396 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 9/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-9-II-2018 343.860 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 8/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Załączniki:
RG-8-II-2018 1.081 MB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 7/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy Rędziny na rok 2019

Załączniki:
RG-7-II-2018 338.765 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 6/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Załączniki:
RG-6-II-2018 738.503 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 5/II/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia składu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Załączniki:
RG-5-II-2018 381.324 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 4/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-4-II-2018 338.105 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 3/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-3-II-2018 361.342 KB